Audyty wewnętrzne usprawniające działalność firmy

Firmy, które ponad wszystko cenią sobie rzetelność i uczciwość przeprowadzają wewnętrzne audyty. Kontrolują nie tylko działanie swoich pracowników ale także sprawdzają skuteczność przeróżnych systemów. Audyt wewnętrzny ochrony danych osobowych w firmie stał się niezbędny do prawidłowego jej funkcjonowania.

Czy audyt wewnętrzny wykaże błędy w przestrzeganiu RODO?

audyt wewnętrzny ochrony danych osobowych w firmieOdkąd Parlament Europejski wraz z Radą Unii Europejskiej przyjęły nowe rozporządzenie w sprawie przetwarzania danych osobowych- RODO, firmy zostały zmuszone do rzetelnego przechowywania danych osobowych swoich klientów. Oprócz zbierania, przechowywania oraz udostępniania danych osobowych są także wytyczne co do ich archiwizowania. Szereg nowych reguł oraz zasad spowodowało wiele niejasności i kontrowersji. Dotychczasowe informacje, które firma posiadała i przechowywała w niezabezpieczonej szafie okazują się być tajne. Od wejścia w życie rozporządzenia na administratorze danych spoczywa wiele obowiązków. Musi on zapewnić bezpieczeństwo danym przed niedozwolonym ich przetwarzaniem, zniszczeniem lub utratą. W celu sprawnej działalności firmy w tym zakresie, przeprowadzane są kontrole. Audyt wewnętrzny ochrony danych osobowych w firmie zleca jej prezes, dyrektor lub inny przełożony. Ma on na celu sprawdzenie skuteczności metod ochrony danych. Nie ma jednoznacznych wytycznych co do takich metod i nie ma też konkretnie sprecyzowanych reguł mówiących jak taki audyt powinien wyglądać. Zatem firma musi sobie sama wyznaczyć takie zasady i zgodnie z nimi postępować. Taki audyt może przeprowadzić odpowiednio przeszkolony pracownik lub jednostka ale także można to zlecić firmie zewnętrznej wyspecjalizowanej w tym zakresie. Głównym celem przeprowadzania kontroli jest ocena ewentualnego ryzyka nieprzestrzegania zasad zawartych w rozporządzeniu RODO.

Każdorazowo gdy mamy do czynienia z danymi osobowymi czy to naszych pracowników czy klientów musimy pamiętać o ich odpowiednim zabezpieczaniu. W razie braku pewności co do skuteczności stosowanych metod należy zlecać audyt wewnętrzny ochrony danych osobowych w firmie. Niewątpliwie ochroni to przedsiębiorstwo przed ewentualnymi karami związanymi z nieprzestrzeganiem zapisów RODO.