Gdzie w Polsce znajdują się wagi najazdowe?

W wielu firmach i instytucjach powszechnie wykorzystuje się wagi najazdowe. Musza one spełniać dwa podstawowe kryteria. Pierwsze z nich: muszą wytrzymać trudy eksploatacji w niekorzystnych warunkach (z reguły są stosowane na wolnym powietrzu, lub pojazdy wjeżdżające na nie są często zabłocone) oraz pomimo wspomnianych warunków koniecznie muszą zachować powtarzalność pomiarów.

Wagi tego typu najczęściej spotyka się w kopalniach węgla, kamieniołomach i kopalniach kruszyw, co jest związane z dystrybucją urobku. Na wagę taka wjeżdża pusty samochód, który jest ważony a następnie po załadunku jest powtórnie określana jego waga. Różnica w ciężarze daje nam wartość ładunku, za który będzie regulowana należność. Innym miejscem gdzie można spotkać się z mobilną wersją wag najazdowych są powszechnie ”lubiane” patrole policji i Inspekcji Transportu Drogowego. Wagi te maja mniejsze gabaryty, ze względu na konieczność swojej mobilności. Służą tam one do pomiaru ciężaru, jaki wywiera oś załadowanego samochodu na drogę (czy nie przekracza dopuszczalnej wartości). Pomiary te są ważne ze względu na ograniczenie uszkodzeń nawierzchni drogi a przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Wagi najazdowe są także cennym narzędziem w recyklingu. Wyposażone są mianowicie w różnego rodzaju złomnice i skupy surowców wtórnych. W tej działalności waga pozwala na określenie dzięki podobnej metodzie jak przy sprzedaży węgla lub kruszyw, ilości dostarczonego surowca (złom, makulatura itp.). Wagi te znalazły również zastosowanie w przemyśle hutniczym i metalurgicznym, gdzie dzięki swojej wytrzymałości i dokładności pomiarów pozwalają na dość dokładne odmierzanie ilości potrzebnych składników do wytopu stali, aluminium itp.

Jak widać z powyższych przykładów, wagi najazdowe tego typu musza być wykonane bardzo solidnie, gdyż są wykorzystywane także w różnych zakresach temperatur. Warto pamiętać o tym, iż jest to urządzenie pomiarowe, więc podlega ona okresowej legalizacji, czyli sprawdzeniu dokładności i powtarzalności pomiarów.