Jak i z czego produkowana jest folia stretch?

Jednym z najpopularniejszych i najtańszych metod zabezpieczenia w czasie transportu jest ogólnodostępna folia stretch (folia polietylenowa). Do jej produkcji oprócz powszechnie dostępnych surowców (liniowy polietylen LLDPE) są wymagane bardzo precyzyjne i drogie maszyny, tworzące w pełni zautomatyzowane linie produkcyjne.

Jest to podyktowane tym, że grubość tej folii wynosi ok. od 17 do 23 mikrometrów przy jednoczesnym zachowaniu jej rozciągliwych właściwości. Obecnie stosuje się dwiemetody produkcji blown – metoda rozmuchum oraz cast – metoda wlewu maszynowego. Pierwsza metoda jest bardziej czasochłonna jednak pozawala uzyskać folię o lepszych parametrach kleistości i rozciągliwości a także odporniejszej na uszkodzenia mechaniczne (przebicia i rozerwania). Dokładniej rzecz biorąc metoda ta polega na roztopie żywicy, która potem zostaje rozdmuchana w dwóch kierunkach i zostaje ochładzana powietrzem. Metoda cast to inaczej rozprowadzenie surowca na odpowiedniej głowicy, rozciągnięciu go i schłodzeniu. Zapewnia to dużą elastyczność a to ma tez wpływ na rozciągnięcia i ewentualne przebicia. Ta metoda jest bardziej wydajna i obniża koszty jej wytworzenia. Niestetycena takiej folii wzrasta, gdyż do procesu jej produkcji niezbędne drogie maszyny. Tą folię stosuje się przy tzw. stretchowaniu palet. Często, aby zmniejszyć przezroczystość takiej folii używa się różnego rodzaju barwników w trakcie jej produkcji. Folia ta jest produkowana, jako wstęga, która następnie jest cięta i nawijana na rolki o różnej długości.

Warto wspomnieć, iż produkt ten jest poddawany recyklingowi, tzn. zużyta folia stretch jest odbierana przez wyspecjalizowane firmy i dostarczana do producenta celem powtórnego przetworzenia ( podobnie jak stłuczka szklana przy produkcji szkła). W produkcji także odmiany tej foli takie jak tzw. minirap stretch, które przypominać mogą rolkę z taśmą klejącą, ale właściwościami pozostaje folią stretch. W trakcie użytkowania tej folii stosuje się różnego rodzaju zautomatyzowane lub ręczneowijarki, aby ułatwić pracę.