Jak uszczelnić rurociąg?

Zapewnienie odpowiednich warunków pozwalających na właściwe funkcjonowanie rurociągu jest priorytetowym zadaniem, które musi być wykonane z zachowaniem najwyższej staranności. Podyktowane to jest specyfiką pracy rurociągu i ryzykiem zaistnienia długotrwałych i kosztownych awarii, mogących skutkować koniecznością przerwania pracy całego systemu przesyłu.

Pianka PUR jako izolator

izolacja rurociąguJest wiele technik izolacji rurociągu, a jedną z najskuteczniejszych jest zastosowanie pianki poliuretanowej (PUR) nakładanej metodą natryskową. Pozwala to na równomierne nałożenie pianki oraz szczelne wypełnienie wszelkich szczelin i otworów. Tak nałożona izolacja rurociągu spełnia trzy bardzo ważne funkcje, mianowicie izolacyjną, uszczelniającą i antyskraplającą.Funkcja izolacyjna chroni przewody rurociągowe przed utratą ciepła i wychłodzeniem w przypadku niskiej temperatury na zewnątrz. Pianka stanowi również ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, jednak tę funkcję przejmują z reguły okucia z blachy ocynkowanej, powszechnie nakładane na piankę poliuretanową. Pianka rozprowadzana natryskowo ma doskonałe właściwości uszczelniające, co skutecznie chroni rurociąg przed utratą ciepła z jednej strony, a niepożądanym dostaniem się powietrza lub wilgoci w system obiegu, z drugiej. Dzięki właściwościom pianki oraz jej możliwości ścisłego przylegania do każdej, nierównej nawet powierzchni, proces skraplania jest praktycznie wyeliminowany. Będzie to oczywiście możliwe tylko w przypadku, gdy izolacja rurociągu zostanie położona na całej jego długości i z dochowaniem należytej staranności.

Uniwersalność zastosowania pianki poliuretanowej do izolowania rurociągów wynika z jej doskonałych właściwości, idealnie sprawdzających się przy tym zastosowaniu. Łatwość jej aplikacji w formie natryskowej i możliwość pokrycia praktycznie każdej powierzchni czyni ją tworzywem niemal idealnym.