Jakie normy muszą spełniać drzwi przeciwpożarowe?

Jedną z podstaw do odbioru budynku użyteczności publicznej jest jego ogniotrwałość. Dotyczy to zarówno elementów konstrukcyjnych jak i wykończeniowych. Jednym podstawowych elementów takich budynków są drzwi przeciwpożarowe, które dzięki swoim właściwościom określonym w normach ratują życie ludzkie w przypadku wystąpienia pożaru.

Każde tego typu drzwi muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa, który jest wydawany przez akredytowane laboratorium działające w oparciu o stosowne normy i przepisy. Drzwi klasyfikuje się według kryteriów: E (szczelność ogniowa), I (izolacyjność ogniowa), W (promieniowanie). Kolejna ważną normą jest EN 1634-3, która dotyczy dymoszczelności drzwi. Kolejną ważna normą, jaka muszą spełniać drzwi przeciwpożarowe jest PN-EN 13501-2: 2007, która dotyczy klasyfikacji elementów budowlanych w zakresie odporności ogniowej. Aby dom jednorodzinny mógł bez problemów zostać oddany do użytku musi także spełniać normy określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r., w sprawie budynków, jakimpowinnyodpowiadać budynki i ich usytuowanie DZ. U. 02.75.690, dział IV rozdz. 6, par. 280). Poza tym drzwi do użytku mogą być dopuszczone drzwi posiadające tzw. Krajową aprobatę techniczna lub deklarację zgodności norm. W każdej z tych i innych norm określone są wymagania techniczne drzwi, wymaganiatzw. Formalnoprawne tych elementów, określona jest także minimalna, jakość wykonania drzwi i określone wartości odchyleń dla danych ich elementów. Należy też, jeżeli chodzi o normy, sprawdzić, jakie w nich są podane parametry dotyczące wymagań technicznych i czy drzwi, które zostaną użyte przy budowie spełniają je w 100%. Nie należy zapominać o tym, że drzwi przeciwpożarowe, które przypominają wyglądem przypominają wyglądem zwykłe, znacznie różnią się ciężarem od swoich „cywilnych” odpowiedników.

Podobne normy jak i drzwi muszą tez spełniać ościeżnice, w których takie drzwi będą osadzone. Dlatego planując jakąkolwiek budowę należy dokładnie sprawdzić czy drzwi, które maja być zamontowane spełniają opisane wcześniej normy, co pozwoli na uniknięcie problemów podczas odbioru technicznego budynku, a także mogą uchronić nas od odpowiedzialności karnej.