Kanalizacja, jako dobro podstawowe

W dzisiejszym świecie łazienki są standardem. Nikt nie wyobraża sobie domu bez dostępu do bieżącej wody i prawidłowo funkcjonującej toalety. Chociaż 50 lat temu w wielu państwach łazienka nie była oczywistym elementem domu, to warto pamiętać, że nie jest to współczesny wynalazek.

Rozwój kanalizacji na przełomie lat

ciśnieniowe czyszczenie kanalizacjiJuż w starożytności powstawały pierwsze działające systemy kanalizacyjne. Opierały się na spływie nieczystości kanałami do rzek. Wybudowane z kamienia kanały w Starożytnej Grecji i Rzymie w wielu miejscach funkcjonują do dziś. W Polsce pojawiły się na przełomie XIV i XV wieku, ale nowoczesne wodociągi i systemy kanalizacyjne zaczęły powstawać dopiero po drugiej wojnie światowej. W roku 1985 około 80% ludności polskiej miało dostęp do bieżącej wody i kanalizacji. Na szczęście przez ostatnie 30 lat sytuacja uległa poprawie i już tylko niewielki odsetek społeczeństwa nie ma dostępu do kanalizacji. Pojawił się za to problem udrażniania rur. Do kanałów ściekowych zwłaszcza w okolicach fabryk, zakładów czy w dużych miastach trafia ogromna ilość nieczystości, które potrafią osiadać na ścianach rur blokując przepływ. Najpopularniejszą metodą stosowaną w takich przypadkach jest ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji. Polega to na wykorzystaniu pomp ciśnieniowych do  usuwania osadu z ścian rur i przesuwania go do studzienki. To sposób na przygotowanie rur do naprawy lub kontroli kanałów.

Dostęp do bieżącej wody i kanalizacji powinni mieć zagwarantowany wszyscy. Już w starożytności wiedzieli jakie to ważne To wynalazek,o którym się nie mówi, a który zdecydowanie przyczynił się do rozwoju współczesnego świata. Dobrze jest poruszać się po ulicach, na których nie pachnie moczem i nikt idąc nie ryzykuje oblania nieczystościami.