agencja pośrednictwa pracy

Na czym polega działanie agencji pracy?

Agencji pracy nie należy mylić  z urzędami  pracy. Te drugie bowiem są jednostkami związanymi z samorządem terytorialnym, finansowane są z jego budżetu, same  w sobie nie mają charakteru zarobkowego, lecz funkcjonują (przynajmniej z założenia) jako wsparcie w drodze do znalezienia pracy zgodnej z kompetencjami i aspiracjami zgłaszających się do urzędów osób. Mogą także kierować na szkolenia i kursy dokształcające oraz staże, dzięki którym łatwiej poszerzyć swoje doświadczenie, czyniąc tym samym pomost do lepiej płatnej pracy.  

Agencja pośrednictwa pracy – droga działania

Agencja pośrednictwa pracy również (podobnie jak urząd pracy) jest swoistym pośrednikiem pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, lecz jej charakter jest nieco inny. Przede wszystkim proces podjęcia pracy poprzez taką agencję jest prostszy i mniej sformalizowany. W urzędach pracy trzeba złożyć stosowne dokumenty, zapisać się, ustalić terminy wizyt, a potem do tych ściśle wyznaczonych (wraz z godziną) dat trzeba się posłusznie dostosować. Często przychodzi się tam tylko dla „zaliczenia wizyty” i wychodzi się z niczym, bez żadnych konkretów, co jest mocno frustrujące i stanowi jedynie stratę czasu i nadziei. Natomiast agencje skupiają się na konkretach, nastawione są na szybsze i skuteczne powiązanie pracodawcy z odpowiednim pracownikiem. 

Biuro pośrednictwa pracy

Biura posiadają swoje oddziały w każdym większym mieście. Często funkcjonuje przynajmniej kilka takich, należących do różnych podmiotów. Ich siedziby znajdują się zazwyczaj w centrach miasta lub w ich dobrze skomunikowanych punktach, dzięki czemu łatwo do nich trafić, a nawet wejść spontanicznie po drodze, by zapoznać się z dostępnymi aktualnie ofertami, zgłosić się do wybranej pracy lub zostawić CV.

agencja pośrednictwa pracyAgencja pracy za granicą

Oferty, które przedstawiają agencje pracy dotyczą nie tylko rynku krajowego lecz również firm zlokalizowanych za granicą. W zależności od konkretnej oferty, możliwe są wyjazdy na trzy, sześć miesięcy lub na stałe, to znaczy na dłuższy, nie tak dokładnie określony okres czasu.