Nowoczesne wkładki dostępowe

Problemy z dostępem do pomieszczeń zastrzeżonych są obecne w niemal każdym obiekcie użytkowym. Mimo stosowania niejednokrotnie bardzo restrykcyjnych zasad wydawania kluczy do takich pomieszczeń, czasem okazuje się iż mogą być one zagubione, lub też pracownik który pobrał takowe nie zwrócił je po zakończeniu dnia pracy.

Wkładki w systemie Master Key

wkładki lobNie są to jednak jedyne miejsca w których taki system funkcjonuje. Wkładki LOB wykorzystywane są również poza obiektami firmowymi, służąc jako ułatwienie dostępu dla załóg remontowych i technicznych na osiedlach, czy też w publicznych obiektach, takich jak systemy wodociągowe czy rozdzielnie elektryczne. Prywatne osiedla szczególnie często są wyposażane w takowe zamki, dzięki którym załogi techniczne czy interwencyjne mogą uzyskać łatwy dostęp do dowolnego pomieszczenia czy mieszkania, zwłaszcza w przypadku sytuacji zagrożenia pożarowego czy awarii instalacji. Ułatwienia dostępu są bardzo często wykorzystywane przez miejskie służby naprawcze, które otrzymują klucze dostępowe do wszystkich pomieszczeń użytkowych, wodociągowych czy też zawierających sterownie systemów elektrycznych, by w razie konieczności dokonania napraw mieć natychmiastowy, nieograniczony dostęp do pomieszczeń. Owe wkładki mogą być montowane zarówno w drzwiach, w miejscu typowego wkładu zamkowego, ale również i w kłódkach, posiadających wkłady w standardzie pasującym do konstrukcji zamków dostępowych.

Przejścia czy drzwi pomieszczeń użytkowych są bowiem często zamykane na kłódki, które wykorzystują klucze dostępowe, ułatwiające osobom upoważnionym natychmiastowy dostęp w razie konieczności. Nie są one o wiele droższe od standardowych kłódek, a z racji bardzo dużej dostępności, właściciele obiektów mogą wyposażyć się w takowe natychmiast.