Pomoce dydaktyczne w sali przyrodniczej

Zbliżający się dużymi krokami nowy rok szkolny sprawia, że dzieci oraz nauczyciele zaczynają przygotowywać się na pierwsze zajęcia. Pedagog często zastanawia się w jaki sposób przekazać swoim podopiecznym posiadaną wiedzę. Do każdej lekcji, z różnego przedmiotu potrzebne jest dobrze wyposażona klasa, w której spędzimy 45 minut. 

Wyposażenie w sali przyrodniczej

pracownia przyrodnicza wyposażenieJednym z przedmiotów, który nauczany jest w każdej szkole jest przyroda. Na tych zajęciach odpowiednie pomoce dydaktyczne są jak najbardziej wskazane. Przyroda składa się z czterech przedmiotów nauczanych w późniejszych klasach. Wspomniane przedmioty to chemia, geografia, fizyka a przede wszystkim biologia. Potrzebne jest tu wyposażenie na każdy zakres materiału.  Pracownia przyrodnicza wyposażenie to przede wszystkim atlasy zwierząt oraz geograficzne, różne próbówki oraz sprzęt do doświadczeń chemicznych i fizycznych. W sali nie powinno zabraknąć sztucznego szkieletu, na którym nauczyciel nauczy nazw poszczególnych kości. Podczas omawiania materiału o geografii, nauczyciel może skorzystać z różnych map oraz globusów. W sali powinien znajdować się również rzutnik i projektor, aby można było skorzystać z multimedialnych wizualizacji. Zainteresowanie wśród dzieci powoduje sztuczny wulkan, który można postawić w klasie i przeprowadzać w nim doświadczenia chemiczne. 

Prowadzenie zajęć szkolnych przy użyciu wielu pomocy dydaktycznych sprawia, że dzieci z chęcią biorą aktywny udział w lekcji. Pracowania przyrodnicza jest salą, która posiada największe wyposażenie, ponieważ zbiera w sobie cztery różne zakresy materiału. Wyposażenie sali w materiały dydaktyczne do lekcji fizyki, chemii, geografii i biologii w szkole podstawowej jest bardzo ważne, aby zainteresować tym podopiecznych.