Przetłumaczyć i zrozumieć

Język rosyjski był zawsze ważny na ternie europy, zwłaszcza na obszarze na na wschód od Odry. Przez ostatnie dwadzieścia pięć lat stracił nieco na znaczeniu. Rosja jako mocarstwo globalne została zdegradowana do rangi mocarstwa lokalnego.

W świetle ostatnich wydarzeń na arenie międzynarodowych Rosja ponownie wkracza na szachownicę międzynarodowych rozgrywek. Popyt na znajomość języka rosyjskiego wzrósł niebagatelnie.

Niestety przez lata znacząco spadło odsetek osób znających ten piękny język w stopniu biegłym.

Znacząco wzrósł popyt na tłumaczenia techniczne niemiecki. Jest to bardzo wymagający rodzaj tłumaczeń sama znajomość terminów pojęć technicznych nie wystarcza aby w sposób kompetentny przetłumaczyć tekst techniczny. Wielu tłumaczy technicznych to po prostu fachowcy zajmujący się daną dziedziną. Na przykład inżynierowie, projektanci, technicy. Zwiększenie wymiany handlowej między poszczególnymi krajami skutkuje wzrostem zapotrzebowania na dobrych tłumaczy technicznych.

Inną dziedziną tłumaczeń specjalistycznych są tłumaczenia przysięgłe. Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego. Specjalizuje się ona w tłumaczeniu dokumentów sądowych, wierzytelni zagraniczne odpisy takich dokumentów, wykonuje również tłumaczenia ustne.

Do poświadczenia wszystkich przetłumaczonych dokumentów tłumacz używa pieczęci, która w otoku zawiera jego imię i nazwisko, wskazuje język z jakiego tłumacz ma uprawnienia. W środku zaś pozycję jaką zajmuje na liście tłumaczy przysięgłych.

Tłumacz przysięgły wykonuje swoją pracę zarówno na rzecz osób prywatnych, jak i organów państwowych. ( Sądy, policja, prokuratura itp.) Wykonywanie tego zawodu w Polsce reguluje ustawa z dnia 27 stycznia 2005 roku. ( ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2702)

Tłumacz to zawód trudny, wymagający wiele samodyscypliny i inwestycji we własne kształcenie. Nauka tej profesji właściwie nigdy się nie kończy. Ale jest to zawód z wielką przyszłością. I praktycznie pewne jest, że dobrym fachowcom bezrobocie nie grozi.