Systemy neutralizacji ścieków – czym są?

Aby ścieki powstające podczas procesów technologicznych zostały ponownie wprowadzone do środowiska muszą zostać odpowiednio oczyszczone. Jest to ważne dla pozbycia się zanieczyszczeń, które są zagrożeniem dla przyrody. Metod na oczyszczenie ścieków jest wiele. Dziś bliżej przyjrzymy się procesowi neutralizacji.

Na czym polega proces neutralizacji ścieków? 

neutralizacja ściekówWiększość ścieków uzyskanych z procesów technologicznych posiada zbyt wysoką alkaliczność lub kwasowość. Dlatego tak ważna jest zmiana obu tych właściwości. Sama neutralizacja ścieków na tym właśnie polega. Może ona przebiegać z wykorzystaniem jednego z dwóch procesów. Pierwszym z nich jest łączenie substancji o różnym pH, drugim z kolei – przeprowadzanie reakcji chemicznej przez dodanie odpowiedniego reagentu. Reagentem są zazwyczaj związki sodu, wapnia lub magnezu. Innym sposobem jest także przepuszczenie ścieków kwaśnych przez złoża sporządzone ze skał takich jak na przykład kamienie wapienne. Neutralizatory wykorzystywane są w większości procesów technologicznych, w których powstają ścieki zasadowe bądź kwaśne. Najczęstszymi procesami są te przeprowadzane w galwanizerniach, malarniach proszkowych, laboratoriach badawczych oraz zakładach, w których przeprowadza się utylizację akumulatorów. Urządzenie, które otrzymujemy od producenta zapewniają w pełni zautomatyzowany proces neutralizacji ścieków. Posiadają one prostą, niezawodną konstrukcję, a przy tym są łatwe w obsłudze i nie wymagają naszego nadzoru.

Większość modeli neutralizatorów możemy zabudować pod posadzką lub wykorzystać je jako urządzenie wolnostojące. Warto jednak pamiętać, że każde urządzenie powinno podlegać regularnej kontroli. Niektóre z neutralizatorów wymagają również dodawania wsadu neutralizacyjnego.