półbuty damskie

Teoria sprawiedliwości – czy aby na pewno?

Kolejną teorią, która należy do tych z rodzaju teorii procesu jest stworzona przez Adamsa teoria sprawiedliwości. Za jej podstawę uznaje się założenie, że jednostka aspiruje do sprawiedliwych korzyści, które może uzyskać dzięki nakładowi, jaki włożył w wykonanie powierzonego zadania.

Aplikacje mobilne ułatwiają pracę

Jednak poczucie sprawiedliwości w mniemaniu pracownika nie jest wynikiem uzyskanych przez niego korzyści, które może porównać z poniesionymi nakładami. Jest to stosunek nakładów poniesionych i korzyści dzięki temu otrzymanych przez konkretnego pracownika do nakładów poniesionych i korzyści otrzymanych przez osobę, którą dany pracownik przyjął sobie za punkt odniesienia.

aplikacje mobilne Jeżeli więc pracownik bazuje na koledze, który za wykonane zadanie otrzymał najnowszy tablet, na który może wgrywać różnego rodzaju aplikacje mobilne, to oczywistym będzie, że sprawiedliwe dla niego będzie otrzymanie za wykonanie zadania tego samego. Kiedy pracownik wynik porównania uzna za sprawiedliwy, wówczas pracownik odczuwa brak motywacji do zmiany stanu nakładów jak i ponoszonych korzyści. Jeśli jednak w porównaniu wyjdzie, że pracownik jest przewartościowany albo niedowartościowany, wówczas w pracowniku budzi się poczucie niesprawiedliwości. To uczucie powoduje, że człowiek zaczyna się motywować do działania, które ma na celu zniwelowanie poczucia niesprawiedliwości. Przeprowadzone doświadczenia pokazują, że poczucie niesprawiedliwości, które narasta w pracowniku jest powodem jego determinacji do podjęcia działań umożliwiających jego usunięcie. Należy również pamiętać, iż pracownik inaczej reaguje na przewartościowanie i niedowartościowanie. Stan niedowartościowania jest znacznie niższa, aniżeli przewartościowania. Nawet jeśli pracownik przystosuje się do stanu przewartościowania, nie oznacza to, że w przedsiębiorstwie problem niesprawiedliwości zniknie. Bowiem jedna osoba przewartościowanie zaakceptuje, a druga tę akceptację odbierze jako akt niesprawiedliwości. Teoria Adamsa ukazuje wiele przydatnych i konstruktywnych uwag dla tworzenia i funkcjonowania systemu motywacyjnego dla każdego przedsiębiorstwa.