Unikanie wypadków

W pracy nietrudno o wypadek. Źle zamontowane urządzenie może być zagrożeniem dla naszego zdrowia lub życia. W jakich branżach można spodziewać się podwyższonego ryzyka? Jakie wypadki w pracy są najczęstsze?

Prawidłowe szkolenie BHP chroni

szkolenia okresowe dla służb bhp w RzeszowieZgodnie z dostępnymi informacjami, najczęściej z wypadkiem można spotkać się w firmach produkcyjnych. Występuje tam największa ilość wypadków ciężkich i lekkich. Prawie dwukrotnie niższe są proporcje wypadków w budownictwie. Niestety, w tym przypadku, często doznane uszczerbki na zdrowiu okazują się śmiertelne. W branżach związanych z przestrzenią magazynową, spora wartość pracowników przeżywa wypadki lekkie. Bardzo ważne jest też zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy, w zakładach przetwórstwa rolniczego. Informacje podają, że dużo osób pracujących doznaje wypadków ciężkich. Wracając do branży produkcyjnej, najwięcej osób jest ciężko poszkodowanych podczas wykonywania obowiązków w przemyśle spożywczym. Jakość szkolenia jest niezmiernie ważna w przetwórstwie metali ciężkich. Stałego uszczerbku na zdrowiu doznają też pracownicy służby zdrowia. Jakie czynności wykonywały osoby przed zdarzeniem zakwalifikowanym jako wypadek? Najczęściej osoby te przemieszczały się w wąskich korytarzach lub wykonywały prace na specjalistycznych maszynach. Nie bez znaczenia jest też fakt, że duża część poszkodowanych wykonywała obowiązki związane z transportem ręcznym. Często przyczyną było zmęczenie psychofizyczne. Spora część wypowiedzi związana była też z niewygodnymi pozycjami ciała podczas wykonywania obowiązków lub niekorzystaniem z przysługującej przerwy. Środkami zaradczymi powinny być częste szkolenia okresowe dla służb BHP w Rzeszowie, Warszawie, czy innych dużych miastach w Polsce. Posiadanie odpowiedniej wiedzy może przyczynić się do cyklu rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo.

W miejscu wykonywanej pracy, należy zachować czujność oraz kierować się zdrowym rozsądkiem. Bardzo ważna jest też wyobraźnia i przewidywanie możliwych zdarzeń. Zdaje się, że istotna jest też komunikacja wewnątrz firmy, która zapewnia stały przepływ informacji o zagrożeniach. Jest to szczególnie ważne w przypadku nowo zatrudnionych osób.