Windykacja- co powinieneś wiedzieć?

Rynek polega na tym, że jedni kupują, a drudzy na tym zyskują. Czasem jednak jest tak, ze nie każdy kto kupuje płaci za zakupiony towar. Wtedy właśnie do sprawy wkracza windykacja.

Czym jest windykacja?

WindykacjaWindykacja- z łacińskiego ,,vindicatio’’. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego słowo windykacja oznacza ,,dochodzenie w sposób określony w przepisach swoich praw do rzeczy lub zapłaty’’. Celem windykacji jest odzyskanie należnych pieniędzy przy zachowaniu charakteru windykacji, czyli działanie zgodnie z obowiązującym prawem. Skuteczna windykacja nie jest możliwa bez monitorowania płatności. Na podstawie statystyk wychodzi na to, ze najlepiej jest windykować te należności, które nie są płacone do trzech miesięcy od terminu płatności inaczej ,,młody dług’’. Aby szybko zareagować oraz rozpocząć dochodzenie należności w terminie, należy prowadzić oraz dokładnie monitorować płatności dotyczące wierzytelności. Od 28 kwietnia 2013 r. weszła w życie ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Ustawa ta pozwala nam obciążyć dłużnika kosztami windykacji poniesionymi przez wierzyciela w trakcie odzyskiwania swojego długu. Jednak tylko mała część dłużników decyduje się na zapłacenie tej noty. Windykacja na koszt dłużnika w niektórych przypadkach musi zejść na stronę sądową. Jednak nie daje nam to pewności, ze ten dług otrzymamy. Prawdopodobne jest również, że dłużnik podczas sprawy sądowej będzie negował zasadność roszczenia podpierając się argumentami typu: że koszty windykacji, jakimi jest obciążony są zbyt wygórowane ewentualnie, że jego budżet jest zbyt mały, żeby spłacić taki dług. Co zrobić jeśli wierzyciel wygra proces, a dłużnik nie będzie miał takiego budżetu aby zapłacić za skuteczną windykacje? W takiej sytuacji możemy uzyskać orzeczenie zasądzające obciążenie dłużnika kosztami windykacji, które naprawdę nie zostaną pobierane. Przy podjęciu decyzji o obciążeniu dłużnika kosztami windykacji należy pamiętać że: •Koszty windykacji są odzyskiwane dopiero po zakończeniu windykacji długu podstawowego oraz odsetek. •

Istnieje jednak zawsze ryzyko braku możliwości odzyskania kosztów przez dłużnika, gdyż może on nie dysponować takim budżetem. Nie ma gwarancji uzyskania nakazu zapłaty zasądzającej pełną wysokość żądanych kosztów.